Bel: 053 - 879 53 45 Mail: info@marotura.com

Human

  • Mis niet langer het contact met uw doelgroep. Wij bereiken uw doelgroep door beproefde tactieken uit de communicatiewetenschap.
  • Ervaar niet langer de afstand met uw doelgroep. Wij beïnvloeden en activeren uw doelgroep door bewezen technieken uit de gedragswetenschap.
  • Laat geen kansen liggen. Wij verhogen de gepercipieerde klantwaarde bij uw doelgroep in deze turbulente tijden door gefundeerd onderzoek. 

Elk strategisch vraagstuk begint bij ons met de ‘human touch’. In de marktbenadering wordt helaas nog veel gedacht in vaste patronen en stereotypen. Veel organisaties om ons heen trachten de communicatie met de doelgroep te optimaliseren op basis van gevoel en ervaring. Het meest gebruikte overtuigingsprincipe bij hen, het aanreiken van argumenten, blijkt in praktijk echter al lang niet meer het meest rendabel te zijn.

Wij staan in onze branche bekend door onze persoonlijke benadering, en de benadering van de marktgebieden vanuit de menselijke maat. De mens, en in het bijzonder haar gedrag, het volgen en analyseren en bovenal het beïnvloeden daarvan door middel van gericht onderzoek staat continu centraal. Daarbij onderkennen wij de verschillen in doelgroepen wat betreft hun behoeften & weerstanden,  verwachtingen, de verschillen in de manier waarop zij bijvoorbeeld met informatie omgaan en de daaraan ten grondslag liggende kernwaarden. Kernwaarden zijn stabiele opvattingen die belangrijke determinanten vormen van motivaties, houdingen, leefdoelen en gedrag. Zij komen voort uit sterke persoonlijke ervaringen en idealen en zijn te rangorden naar relevantie.

Het zichtbaar maken van de belevingswereld en de doorslaggevende drijfveren van de doelgroep van onze opdrachtgevers gebeurt op basis van het MILLSOM ® Kernwaardenmodel. Dit model groepeert mensen naar hun themaspecifieke behoeften, motieven, percepties en hun persoonlijke kernwaarden. Vervolgens segmenteren wij de doelgroep in een negental consistente groepen. Elk gebruikersprofiel bestaat uit individuen met overeenkomstige kernwaarden, motieven, behoeften en percepties ten aanzien van de specifieke core-business. Deze gebruikersprofielen worden gemakshalve gekoppeld aan de rolpatronen binnen het  dierenrijk .

Tot slot worden de negen gebruiksprofielen gerangschikt op basis van kansrijke, overtuigbare of sceptische doelgroepen. Ieder type doelgroep vereist een andere communicatie aanpak. Een benadering met daarbij aandacht voor de geldende percepties, weerstanden, emotionele & rationele beweegredenen en juist de kernwaarden die hieraan ten grondslag liggen voor die doelgroep.

 

 

 

Neem contact op
MILLSOM