Bel: 053 - 879 53 45 Mail: info@marotura.com

10.000 likes, 0 donaties

Maak van een slacktivist een activist!

December is weer begonnen: de feestmaand van het jaar, maar ook een maand waarin we extra aandacht geven aan onze medemens. Veel acties, zoals Serious Request, worden in deze maand gehouden. Social Media wordt veel ingezet door goede doelen voor deze acties. Hoeveel goede doelen ‘like’ jij zelf op Facebook of volg je op Twitter? Maar wat leveren al deze likes of volgers daadwerkelijk op voor het goede doel?

‘Slacktivism’
Waar in de jaren ‘70 iedereen nog de straten opging om voor het goede doel te strijden, liken we tegenwoordig een goed doel op Facebook om onze bijdrage te leveren. Er zijn talrijke voorbeelden te vinden: we doen mee aan de #Icebucketchallenge, delen het Kony 2012 filmpje, volgen de Facebook pagina van Unicef en tekenen online petities. Maatschappelijke problemen en goede doelen hebben sneller een veel groter bereik dan vroeger, en de drempel voor mensen is lager om te reageren. Het zogenaamde ‘Slacktivism’ is in opkomst: slacktivism is een combinatie van de woorden ‘slacker’ and ‘activism’, oftewel ‘luilak’ en ‘activisme’. Slacktivism neemt de laatste jaren steeds meer toe.

Er is de laatste tijd veel kritiek op slacktivism: het liken van een goed doel of probleem op Facebook geeft je een goed gevoel, dat vervolgens weinig of geen praktische uitwerking heeft, volgens de critici. Volgens hen is Slacktivism ‘de handeling van het tonen van steun’, maar draagt het uiteindelijk alleen bij aan het ego van diegene die het doel liked.

Likes don’t save lives
Onderzoekers van de University of British Columbia onderzochten het fenomeen slacktivism. Zij onderzochten in hoeverre een teken van digitaal support aan een goed doel (denk aan een Facebook like, het volgen op Twitter van een goed doel) bijdraagt aan de uiteindelijke actie die ondernomen wordt om het doel ook daadwerkelijk te steunen.

Wat bleek? Wanneer mensen tegen minimale kosten een sociaal-maatschappelijk doel aanprijzen, zijn zij daarna niet meer bereid om een wezenlijke inspanning te leveren om de veranderingen die dit goede doel nastreeft te realiseren. Wanneer je dus de Facebook pagina liked van bijvoorbeeld Unicef, zal de bereidheid om daadwerkelijk geld te doneren in de toekomst kleiner zijn. Unicef kwam hier ook achter. Reden voor Unicef Zweden om de campagne ‘Likes don’t save lives’ te beginnen.

De bepalende factor voor de intentie om daadwerkelijk over te gaan tot actie: de mate waarin het ‘teken van support’ openbaar of privé is: wanneer iemand bijvoorbeeld een brief schrijft naar een politicus over een bepaalde zaak (privé), is hij of zij sneller geneigd om vervolgens nog meer actie te ondernemen. Wanneer iemand publiekelijk een goed doel support (door iets te posten op Facebook of Twitter) is geneigd om zich vervolgens minder sterk in te zetten voor dit doel.

Zet de slacktivisten aan tot actie!
Moeten we dan niet meer deelnemen aan acties en Social Media inzetten voor een goed doel? Uiteraard niet! Met Social Media en het Internet is er meer bereik en meer aandacht voor maatschappelijke problemen dan ooit tevoren. In de jaren ‘70 of ‘80 had waarschijnlijk niemand van het bestaan van de dictator Kony geweten. Een ander belangrijke bevinding van bovenstaand onderzoek is dat de waarden van degene die een organisatie online steunt, overeenkomen met de waarden van de desbetreffende organisatie. Een simpel voorbeeld: je volgt de pagina van het Wereld Natuur Fonds omdat jij ook geeft om het voortbestaan van bedreigde diersoorten. Een advies van de onderzoekers: speel hier op in met de marketinguitingen.

Belangrijk is dat er actief iets gedaan wordt met de verzamelde likes of volgers. De bewustwording is gecreëerd: gebruik vervolgens de statistieken of data van Google Analytics om tot verdere actie over te gaan. Dit geldt uiteraard niet alleen voor goede doelen, maar ook voor andere online doelstellingen: meer verkoop of andere soorten conversies als een contactaanvraag. Analyseer de doelgroep, kijk wat zij daadwerkelijk interessant vinden aan jouw uitingen op Social Media, en zet ze aan tot verdere actie. Hoe je dat doet? Daar vertellen wij jou graag meer over.

Bronnen:
Kristofferson, Kirk, Katherine White and John Peloza (2014), “The Nature of Slacktivism: How the Social Observability of an Initial Act of Token Support Impacts Subsequent Prosocial Action,” Journal of Consumer Research, 40(6), 1149-1165.

Unicef Zweden

Invisible children: de organisatie achter het Kony 2012 filmpje.

 

Neem contact op
Author image