Bel: 053 - 879 53 45 Mail: info@marotura.com

Invloed van (onbewuste) beïnvloeding van het menselijk gedrag op ons dagelijks leven

Na de Bachelor of Art & Technology, de pre-master in Communicatiewetenschappen en daaropvolgend de Master in Communicatiewetenschap aan de Universiteit Twente, was het na meer dan 6 jaar studie tijd om mijn Master Thesis te presenteren. Wat was het fijn om eindelijk mijn diploma in handen te houden. Ik ben blij dat Marotura mij de mogelijkheid heeft gegeven om naast mijn baan mijn master af te ronden en dat mijn collega’s mij op alle denkbare manieren hebben ondersteund.

 

Het thema van mijn Master Thesis

Het onderwerp van mijn Master Thesis is het levensmiddelen-stoplicht* (zie onderstaande afbeelding) en het interactie-effect van gezonde en ongezonde producten en de persoonlijk attitude tegenover gezond voedsel op de verwachte smaak en de verwachte gezondheid van het voedsel en de invloed daarvan op het koopgedrag. Een hele mond vol, in andere woorden beschreven: Hoe worden verwachtingen en het gedrag van mensen t.o.v. levensmiddelen beïnvloed door keurmerken?

levensmiddelen stoplicht

Het levensmiddelen-stoplicht

Achtergrond van mijn onderzoek

De literatuur suggereerde dat gezonde producten en een positief levensmiddelen-stoplicht tot een hogere gezondheidsverwachting leiden, maar ook tot een lager te verwachten smaak. Een belangrijke conclusie, want smaak is een sterkere voorspeller van koopgedrag dan gezondheidsverwachting, dus het zorgt voor een lager aankoopgedrag. De literatuur suggereert echter wel dat de menselijke attitude tegenover de gezondheid van voedsel van invloed kan zijn op het koopgedrag.2016-06-08_1207

Mijn onderzoek met de naam “Effect of traffic light food labels on consumers’ food expectations and purchase intentions” is relevant voor de maatschappij, omdat het invloed heeft op het dagelijks leven van iedereen. Daarnaast is het ook een belangrijke meerwaarde voor de academische kennis, omdat ik in dit onderzoek alle in de literatuur bekende variabelen heb verwerkt, wat nog niet eerder in één onderzoek is gebeurd. Zo laat mijn onderzoek verbanden en relaties tussen variabelen zien die tegenstrijdige resultaten in de bestaande literatuur hebben opgeleverd.

Wat heeft mijn onderzoek opgeleverd?

Mijn onderzoek laat zien dat een gezond levensmiddelen-stoplicht ervoor zorgt dat men een hogere verwachting van de gezondheid van voedsel heeft, maar dat het niet leidt tot een verandering van de verwachte smaak en ook niet tot een verandering in de verwachte aankoopfrequentie.
Bij een gezond product stijgt de verwachte gezondheid van het voedsel, terwijl de verwachte smaak en het verwachte aankoopgedrag juist naar beneden gaat.
Het blijkt dat de persoonlijke gezondheids-attitude geen invloed heeft op het levensmiddelen-stoplicht. Toch hebben mensen met een lage gezondheids-attitude een hoger te verwachten smaak en hogere koopfrequentie bij gezond voedsel, terwijl mensen met een lage gezondheids-attitude de ongezonde producten smakelijker vinden en ook verwachten deze vaker te kopen.
Het thema blijkt heel complex, maar het is interessant uit te vinden hoe het menselijke gedrag door onbewuste factoren en verschillende attituden wordt beïnvloed, en wat dit voor invloed heeft op ons dagelijks leven en beslissingen die we maken.

Implicaties voor online conversie

Mijn onderzoek richt zich met name op offline uitingen, in dit geval in de supermarkt. Uit de literatuur blijkt echter dat veel indicatoren voor menselijk gedrag en de onbewuste factoren die daarop van invloed zijn, ook van toepassing zijn op online beslissingen van mensen. De komende tijd ga ik mij hier verder in verdiepen en toepassingen ontwikkelen die bijdragen aan de conversie van websites en andere online tools.
Wil je meer over mijn onderzoek weten? Deze is vrij beschikbaar op de website van de Universiteit Twente.

* Het levensmiddelen-stoplicht laat de consument in één oogopslag zien of het voedingsmiddel een hoog of laag gehalte (verzadigde) vetten, suiker of zout bevat. Zoals bij een stoplicht te verwachten valt betekent rood uiteraard een hoog gehalte, groen een laag gehalte en oranje daar tussenin. Hoe groener hoe gezonder dus.

Neem contact op
Author image