Bel: 053 - 879 53 45 Mail: info@marotura.com

Online en mantelzorg

Vier bevindingen uit onze onderzoeken

November 2014
Vandaag is het de dag van de mantelzorg. Mantelzorgers en vrijwilligers zijn van onschatbare waarde in onze samenleving. In Nederland wordt 80% van alle zorg door mantelzorgers verricht. Met de aankomende transities in het vooruitzicht zal het belang van mantelzorg en vrijwilligerswerk nog meer toenemen. Er gaat veel veranderen op het gebied van jeugdzorg en de participatiewet. De AWBZ wordt vervangen door nieuwe regelingen, en in de WMO gaat van alles veranderen. Steeds meer taken verschuiven van het rijk naar de gemeenten. Gemeentes zijn genoodzaakt om de ondersteuning van kwetsbare bewoners anders te organiseren. Participatie en zelfredzaamheid moeten bevorderd worden. De inzet van mantelzorgers en vrijwilligers is hierbij cruciaal. Maar hoe zorg je ervoor dat je mantelzorgers en vrijwilligers vindt en aan je bindt? Wij leggen graag een aantal stellingen en vraagstukken aan u voor, omtrent mantelzorg en vrijwilligerswerk, waar wij door middel van verschillende onderzoeken een antwoord op gevonden hebben.

‘Lotgenotencontact is van groot belang voor mantelzorgers’
Uit onze onderzoeken bleek dat mantelzorgers veel behoefte hebben aan lotgenotencontact. Dit kan dienen om praktische ervaringen en tips uit te wisselen, maar ook om emoties te delen. Mantelzorg verrichten is emotioneel en fysiek vaak een zware aanslag op iemands leven. Men vindt erkenning, herkenning en begrip bij andere mantelzorgers. Doordat mantelzorgers een groot aandeel hebben in de samenleving, ligt daar ook voor gemeenten een belangrijke taak om ze te ondersteunen. Willen gemeenten dit goed aanpakken, dan is het van belang dat zij ook de mogelijkheid bieden voor mantelzorgers om met elkaar in contact te komen. Mensen die voor een ander zorgen hebben behoefte aan steun aan anderen, willen of kunnen hiervoor niet altijd bij vrienden of familie terecht. Juist daarom kan (anoniem) lotgenotencontact op het internet werken.

‘Nieuwe mantelzorgers vind je niet, mantelzorg overkomt je’
Mantelzorg overkomt je, dat is waar. Dit hoorden wij vaak van de mantelzorgers in de onderzoeken die wij verrichten. Er zit zeker een groot verschil in vrijwilligerswerk en mantelzorg. Mantelzorg is geen vrijwillige keuze. Wel kan er veel gedaan worden om participatie onder andere burgers te bevorderen. Er kan gedacht worden aan de ondersteuning van mantelzorgers, door online naar mensen te zoeken die zorgtaken over kunnen nemen, of een andere vrijwillige klus uit kunnen voeren. Denk bijvoorbeeld aan iemand die een dagje met de zorgbehoevende op stap gaat, om de mantelzorger(s) in de omgeving van de zorgbehoevende te ontlasten. Door online de juiste middelen en kanalen in te zetten om de doelgroep te bereiken, zorg je ervoor dat het aantal mensen dat mantelzorgtaken wil verlenen of vrijwilligerswerk wil verrichten, groeit.

‘Vrijwilligerswerk of mantelzorgtaken worden alleen gedaan door 65-plussers, jongeren zijn er niet voor te porren’
Dit is een gedachte die bij veel instellingen en gemeenten leeft. Een groot gedeelte van de 65+-ers verricht al vrijwillige taken, dat klopt. Uit ons onderzoek bleek dat ontzettend veel jongeren al vrijwilligerswerk of mantelzorgtaken uitvoeren, maar zich vaak niet eens bewust zijn dat ze dit doen. Een boodschapje doen voor een buurvrouw of de hond van oudere buren uitlaten: allemaal voorbeelden van mantelzorgtaken en/of vrijwilligerswerk. De wil om vrijwilligerswerk te doen, is dus zeker aanwezig onder jongeren. Daarnaast is er een grote groepen jongeren (twintigers en dertigers) die graag iets willen bijdragen, maar niet weten waar ze terecht kunnen. Hoe bereik je deze groep? Internet speelt hierbij een grote rol. Door deze jongeren op een juiste manier te benaderen en te activeren, zorg je ervoor dat je mensen die een steentje bij willen dragen aan je bindt.

‘Zorg ervoor dat vrijwilligers & mantelzorgers op de juiste plaats terecht komen’
Het vinden van vrijwilligers is geen probleem, ze op de juiste plaats krijgen wel, zo kwam regelmatig naar voren uit verschillende onderzoeken. Er zijn voldoende mensen die vrijwilligerswerk of mantelzorgtaken willen verrichten en de handen uit de mouwen willen steken. Velen weten alleen niet waar ze moeten zijn. Door het gehele proces online goed in te richten, en de juiste personen aan de juiste taken te koppelen, wordt dit proces al veel gemakkelijker. Vraag en aanbod kunnen dan beter aan elkaar gematcht worden. Denk bijvoorbeeld aan iemand die goed is met computers, en best iemand anders een computerles wil geven of een kapotte computer wil repareren. De inzet van een online platform kan helpen om mensen elkaar te laten vinden.

Er komt veel kijken bij het werven van vrijwilligers en mantelzorgers online: hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat de mensen die zich aanmelden betrouwbaar zijn? Wij weten hoe je mantelzorgers en vrijwilligers bereikt, informeert en activiteert. Wij zorgen ervoor dat we de doelgroep bereiken, informeren en aanzetten tot actie. Wilt u meer weten hoe u dit als gemeente of organisatie aan kunt pakken? Neem dan contact met ons op. Wij vertellen u er graag meer over. Houdt ons in de gaten voor meer informatie en ontwikkelingen rondom de transities.

Neem contact op
Author image