Bel: 053 - 879 53 45 Mail: info@marotura.com

Etnomarketing

Bereiken, beïnvloeden en activeren van allochtone bevolkingsgroepen

Omdat de allochtone bevolkingsgroep in Nederland gestaag groeit neemt het belang van etnomarketing toe. Desondanks blijkt dat veel informatie allochtone doelgroepen niet of onvoldoende bereikt. Er is dan ook een groot verschil tussen het communiceren over en met allochtone burgers. Door specifiek in te spelen op de wensen en behoeften komt er wel een goed aanbod tot stand. Met behulp van verschillende communicatietechnieken ontwikkelen wij effectieve communicatie boodschappen met de juiste informatie. Dit zijn communicatieboodschappen die voor de eigen achterban begrijpelijk zijn en geaccepteerd worden, en dus passen binnen de (gebruikelijke) leefpatronen.

Allochtone Nederlanders vertegenwoordigen een koopkracht van circa 17 miljard euro. Oplettende ondernemers zoeken dan ook hun allochtone klanten doelbewust op en spelen goed in op hun specifieke wensen en behoeften. Er moet ook ‘anders’ ingespeeld worden op deze specifieke wensen en behoeften. Of het nu gaat om bijvoorbeeld schooluitval, participatie, gezondheidszorg, wonen of werkeloosheid. Diverse onderzoeken hebben namelijk aangetoond dat de wensen en keuzes/aankoopbeslissingen van allochtonen verschillen met die van autochtone Nederlanders. Wij helpen organisaties met het bereiken en overtuigen van allochtone doelgroepen door inzet van slimme communicatietechnieken en marketingstrategieën.

Neem contact op