Bel: 053 - 879 53 45 Mail: info@marotura.com

Transitie Sociaal Domein

Het faciliteren en behouden van bestaande mantelzorgers en vrijwilligers en het adequaat vinden, informeren, activeren en binden van nieuwe mantelzorgers en vrijwilligers.

Gemeentes zijn genoodzaakt, met de drie transities in het sociale domein, de ondersteuning van kwetsbare bewoners anders te organiseren. Voor gemeenten hebben wij een innovatief concept ontwikkeld, dat hen hiermee helpt. Wij helpen gemeentes inzicht te geven in de wensen en behoeften van haar inwoners, en weten met communicatie de doelgroep te beïnvloeden. Zo stimuleren wij de doelgroep om bijvoorbeeld participatie en zelfredzaamheid te bevorderen. Ook helpen wij gemeentes met het herinrichten van de bedrijfsprocessen die bij de transities komen kijken. Denkend vanuit de inwoners van de gemeente, gecombineerd met de doelstellingen van de gemeente, zorgen wij voor een concrete invulling van het concept.

Het concept werken wij uit tot een testbare functionaliteit. Hiervoor beginnen wij uiteraard met een onderzoek naar de doelgroep. De uitkomsten van het onderzoek, gecombineerd met de wensen van de gemeente, zullen als leidraad dienen voor de interface en het interactieontwerp. Elementen als het zoekgedrag van de doelgroep, het gebruiksgemak en visuele aantrekkelijkheid worden meegenomen. Daarnaast houden wij nauwlettend in de gaten of de gewenste doelstellingen gehaald worden, en zullen we, waar nodig, bijsturen. Ook zullen u van een advies voorzien voor een zo optimaal mogelijke herinrichting van de bedrijfsprocessen.

Neem contact op