Bel: 053 - 879 53 45 Mail: info@marotura.com

Human

  • Hedef kitleniz ile sonuç alıcı iletişiminizi kaçırmayınız. Biz bilimsel tecrübeden gelen davranış deneyim ve taktikleri uygulayarak, hedef kitlenize ulaşıyoruz.
  • Hedef kitlenizin arasındaki mesafeyi artık yaşamayın. Biz hedef kitlenizi davranış bilimden gelen kanıtlanmış teknolojiler ile etkiliyoruz ve etkinleştiriyoruz.
  • Fırsatları kaçırmayın. Biz bu çalkantılı dönemde temele dayalı araştırma ile algılanmış müşteri değerini yükseltiyoruz.

Stratejik sorular şirketimizde ‘human touch’ ile başlar. Maalesef piyasada sorunlar sabit yöntem ve stereotip düşünceler ile yaklaşılıyor. Etrafımızdaki şirketler hedef kitlelerin iletişimini his ve tecrübe ile optimize yapmaya çalışmaktalar. Onlarda sık kullanılan mahkumiyet prensibi ise ayrıntılara dayalı yaklaşımlardır. Pratikte bu tür çalışma prensibi ise artık kazançlı görünmemektedir.

Biz sektörümüzde kişisel yaklaşım ve piyasa yaklaşımımızda ise insani çıkışlı oluşumuzdan tanınmaktayız. Bizde kullanılan temel yöntem, insanın özel davranışını takip ve analiz etmek ve her şeyden önce saydığımız konulara yönelik araştırma ile etkili kılmaktır. Bunun yanı sıra, hedef kitlelerin ihtiyaçlarını ve tereddüt ve beklentilerini, bilgilerle farklı davranışları ve onun altında yatan temel değerlerini tespit etmekteyiz. Temel değerler; motivasyonun, tavrının, yaşım hedefin ve davranışın istikrarlı görünümün belirleyicileridir. Bunların hepsi güçlü kişisel deneyim ve idealardan oluşmuş ve öneme göre kademe edilmektedir.

Müşterilerimizin hedef kitlelerin algısını ve güdülerini öne çıkartmak için MİLLSOM ® temel değer modelini kullanmaktayız. Bu model insanların tematik ihtiyaçlarını, motiflerini, algılarını ve kişisel temel değerlerine göre gruplaştırmaktadır. Gruplaştırdıktan sonra, grupları tutarlı şekilde dokuz segmentlere bölüyoruz. Özel temel işe göre her kullanıcı profili bireysellerin benzer temel değerlerinden, motiflerinden, ihtiyaçlarından ve algılarından oluşmaktadır. Bu kullanıcı profilleri, hayvanlar alemindeki görev rollerine göre bağlantı kurulmaktadır.

Sonuç olarak dokuz kullanıcı profilleri, umut verici, ikna edici ya da şüpheci hedef kitlelere göre kademe edilir. Her tip hedef kitle iletişimde farklı yöntem ister. Yaklaşımda hedef kitlelerin önem verilen temel değerlerin temelini verilen konular ise: özel olan algı, tereddüt, duygusal ve rasyonel motiflerdir.

Bizimle iletişime geçiniz.