Bel: 053 - 879 53 45 Mail: info@marotura.com

Sosyal Alan Geçişler

Mevcut (hasta)bakıcısı ve gönüllü sağlık hizmetini sunmada tercihi kolaylaştırarak, koruyarak en uygun olanı buluyoruz. Aynı zamanda yeni (hasta)bakıcısı ve gönüllü sağlık hizmetini sunanları bilgilendiriyoruz, etkinleştiriyoruz ve muhafaza ediyoruz.

Belediyelere bağlı olan toplumun sağlık konusunda hassas olan kesimi üç geçişli sosyal alanda destek ve yardımcı olmakla yükümlüdür. Bu belediyeler için yenilikçi bir kavram geliştirdik. Biz belediyelerin yerel sakinlerinin ihtiyaçlarını ve dileklerini anlaşılmasını sağlıyoruz ve iletişimle hedef kitleyi etkiliyoruz. Böylece hedef kitlenin örneğin katılımını ve öz bakım becerilerini teşvik ediyoruz ve destekliyoruz. Ayrıca belediyeleri bu geçişlerdeki iş süreçlerini yeniden tasarlamada yardımcı olmaktayız. Belediye sakinlerinin menfaat çıkısına göre düşünüp ve böylece belediye hedeflerini kombine ederek, somut bir kavram oluşturmaktayız.

Konsepti test edilebilir bir işlevsel hale getirilerek sunmaktayız. Bunu yapmak için,  ilk etapta hedef kitle araştırması ile başlamaktayız. Toplumun istekleri ile birlikte çalışmanın sonuçlarını bir rehber olarak ara yüzü ve etkileşim tasarımı için hizmet vermektedir. Bu tür hedef kitleye yönelik, kullanışlılık ve görsel çekiciliği arama davranışı gibi unsurlarda yer almaktadır. Biz de istenen hedefleri yerine getirilip getirilmediğini yakından izleyerek ve gerektiğinde tarafımızca ayarlanmaktadır. Ayrıca iş süreçlerinin yeniden optimal tasarımı için bir öneri ile gelinmektedir.

 

 

Bizimle iletişime geçiniz.